Zemřel Ing. Vladislav Šádek, bývalý ředitel a dlouholetý učitel naší školy.

02.05.2024

Pan ředitel byl významným členem naší školní komunity, spojil s ní celý svůj profesní život. Na pozici učitele účetnictví, statistiky nastoupil v roce 1964. Jako ředitel školu vedl v letech 1985–1990. Poté ještě mnoho let učil své oblíbené předměty "účto a výpočetku". I v důchodovém věku rád zavítal mezi své kolegy, aby se účastnil kulturních akcí spojených s přesunem školy do nové budovy na Pospíšilově třídě. Své působení ve škole pomyslně uzavřel z pozice prarodiče: Jako dědeček sledoval studia svých vnuček – úspěšných absolventek naší školy.

Sdílíme zármutek s jeho rodinou, všem pozůstalým a blízkým touto cestou vyjadřujeme hlubokou soustrast.