Zdravý jedinec, zdravá společnost

14.12.2023

V prosinci proběhly na škole tři akce v oblasti prevence, tedy předcházení problémového chování ve společnosti. V rámci projektu Zdravý jedinec, zdravá společnost jsme našli mezipředmětové vztahy v oblasti přírodních a společenských věd (biologie, psychologie, právo) a podpořili je odbornou besedou s workshopem a exkurzí. První beseda s workshopem byla zaměřena na prevenci poruch příjmu potravy, tvorbu předsudků a stereotypů, a to ve 2. ročníku. Druhé dvě exkurze do Vazební Věznice s přednáškou byly zaměřené na rizikové chování a prevenci pato-sociálních jevů. Exkurze proběhly ve 3. ročníku. Další preventivní akce budou pokračovat ve druhém pololetí, kdy se zaměříme na předcházení projevů rasismu, xenofobie, tvorby stereotypů, dále pak prevenci znásilnění. Dále se v praxi naučíme, jak se chovat ke znevýhodněným skupinám obyvatel se zrakovým nebo sluchovým postižením. 

Mgr. Holoubková