Zdravá škola

01.12.2011

program Škola podporující zdraví (ŠPZ)

Škola vstoupila v prosinci 2011 do Národní sítě projektu Škola podporující zdraví v ČR (tzv. Zdravé školy).

Cílem programu ŠPZ je rozvíjet životní kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých, patřily mezi jeho celoživotní priority.

Filozofie programu vychází z předpokladu, že zdraví jedince neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální.

Díky zapojení do programu byla umožněna i následná realizace projektu Hejbni kostrou, který probíhal na škole v roce 2011. Jehož cílem bylo vytvoření základních pohybových a stravovacích návyků vybrané třídy.

Na základě holistického pojetí zdraví se škola snaží o komplexní působení na své žáky.

Specifické cíle projektu jsou:

Upevnění návyků a postojů vytvořených přímou zkušeností.

Vyvinout odpovědnost za vlastní chování a způsob života.

Posílení sebedůvěry a sebeodpovědnosti žáků.