Zahraniční mobilita pedagogických pracovníků - výjezd do partnerské střední školy v italském městě Andria

24.10.2022

Ve dnech 7. až 14. října se uskutečnil zahraniční výjezd dvou učitelů naší školy Ing. Petry Kábrtové (učitelky odborných ekonomických předmětů) a Mgr. Veroniky Košťálové (učitelky italštiny a dějepisu) do partnerské střední školy v italském městě Andria. Výjezd se uskutečnil v rámci Šablon 3 (projekt I-KAPII) - Zahraniční mobility pedagogických pracovníků. Naší škole se podařilo navázat spolupráci se střední školou Instituto tecnico indistriale statele v Andrii. Pedagogové se v průběhu celého týdne seznamovali s organizací středoškolského vzdělávání v Itálii, diskutovali s pedagogy i se žáky, účastnili se výuky a rovněž si prohlédli historické památky ve městě a jeho okolí. Italská škola je rovněž zapojena do výuky studentských JA firem a ráda by navštívila Veletrh JA firem, který každoročně pořádá naše škola v prosinci. Pedagogové rovněž diskutovali o možnosti krátkodobého výměnného pobytu žáků, jehož cílem by bylo zejména zlepšení jazykové vybavenosti.