Vzácná návštěva, Jeho královská Výsost princ Edward, vévoda z Edinburghu

26.05.2023

Do České republiky ve dnech 23. – 25. 5. 2023 zavítala vzácná návštěva, Jeho královská Výsost princ Edward, vévoda z Edinburghu, nejmladší bratr britského krále Karla III.

Do Prahy přijel na pozvání Jiřího Zrůsta, předsedy správní rady Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), a jeho nabitý program zahrnoval například setkání s vybranými účastníky programu DofE na Velvyslanectví Spojeného království, předávání ocenění na Zlaté ceremonii v Senátu Parlamentu České republiky, nebo kladení věnců u památníku hrdinů heydrichiády při chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

Ve středu dopoledne Jeho královská Výsost navštívila obec Vestec u Prahy, aby zasadila poslední strom v Aleji prince Philipa, která byla vysázena u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin. Na tuto akci bylo kromě významných osobností, politických představitelů a médií, pozváno také několik škol z celé republiky, aby mohly prezentovat své projekty a promluvit o tom, jak plní program DofE.

Jednou z vybraných škol byla SPŠ stavební Hradec Králové, se kterou naše škola spolupracuje již od samého vzniku jejich DofE centra před třemi lety. Právě díky této spolupráci a společně absolvované expedici na Mallorku, byla na slavnostní akci ve Vestci pozvána i koordinátorka DofE z naší školy, Mgr. Heda Lambertová. Setkání s Jeho královskou Výsostí bylo nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné, vévoda z Edinburghu se především zajímal o zkušenosti účastníků s plněním cílů, zážitky z expedic a také charitativní činnost, které se žáci v rámci DofE věnovali.

Děkujeme naší regionální manažerce Lise Kořínek a panu kolegovi ze SPŠ stavební, Mgr. Martinu Menšíkovi, že umožnili i naší škole být hostem na této významné události.