Výuka JAZYKOVÉ ŠKOLY v období 12. 10. do 30. 10.

09.10.2020

Vzhledem k novému nařízení vlády se v období od 12. 10. do 30. 10. 2020 ruší prezenční výuka v kurzech JŠ. Výuka v kurzech se podle dohody s lektory a účastníky kurzů přesouvá do online prostředí. Lektoři své studenty osloví co nejdříve e-mailem ohledně dalších detailů.