Velký studijní úspěch – naše žákyně 4. EL na Akademii věd

01.12.2022

Naše studentka Aneta Chaloupková se během celého roku 2022 účastnila stáže na Akademii věd v Praze v rámci projektu Otevřená věda. Aneta se věnovala tématu Obraz nepřítele v české kolektivní paměti a konkrétně se zabývala prací s názvem Německá menšina v československém tisku v letech 1918-19. Každý měsíc dojížděla do Historického ústavu, konzultovala svou práci s lektorem, měla k dispozici knihovnu a navštěvovala Archiv hlavního města Prahy. Na závěr projektu se zúčastnila Studentské vědecké konference, kde svou práci prezentovala. Kromě certifikátu o úspěšném absolvování projektu, získala Aneta spoustu užitečných zkušeností, které jistě uplatní ve svém budoucí studijní i profesní dráze.