VELETRH JA STUDENTSKÝCH A DĚTSKÝCH FIREM

16.12.2019

8. ročník

Kongresové centrum ALDIS v Hradci Králové

Ve dnech 9. a 10. prosince se konal již osmý ročník veletrhu JA firem. Firmy si mohly vybrat, zda přijedou již v pondělí nebo se budou účastnit až úterního veletrhu. Pro účastníky, kteří přijeli na dva dny, byla připravena prohlídka Hradce Králové a uvítací večeře.

JA studentské společnosti podnikají v rámci školní výuky pod záštitou neziskové organizace Junior Achievement (JA Czech). Své podnikatelské dovednosti letos poměřilo 24 JA firem z Čecha a Moravy. Dvě JA firmy přijely ze Slovenska. Studenti se snažili přichystat svůj prodejní stánek tak, aby byl pro potenciálního kupujícího co nejatraktivnější. Mladí prodejci si vyzkoušeli, co obnáší celé dopoledne propagovat a prodávat své produkty a naplno se věnovat každému, kdo se u jejich stánku zastaví. Letos si návštěvníci veletrhu mohli například zakoupit náramky, kosmetické výrobky, ochutnat domácí sirupy, mohli si nechat udělat hvězdnou mapu pro významný okamžik nebo si pro své blízké koupit originální ručně malované pohledy.

Díky projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I), do kterého naše škola v roce 2018 vstoupila, se do veletrhů JA firem zapojují i dětské firmy. Naši studenti během školního roku pomáhají dětem v základních a mateřských školách založit firmu a vyrábět jednoduché předměty. Děti i studenti tak hravou formou rozvíjejí své podnikatelské a prodejní dovednosti. V letošním roce se veletrhu zúčastnily 2 firmy ze základní školy (ZŠ Hučák a ZŠ Sever) a dvě firmy z mateřské školy (MŠ Třebechovická a MŠ Na Větvi). Tyto dětské firmy vyráběly například mýdla, svíčky, drobné předměty ze dřeva. Svoje výrobky se děti rovněž snažily pod vedením svých učitelů a našich studentů úspěšně prodat.

Po celou dobu veletrhu byly vystavující firmy pod neustálým dohledem porotců, kteří se snažili hodnotit jednotlivé soutěže co nejobjektivněji. Během veletrhu probíhalo sedm soutěží:

Nejlepší společnost veletrhu - hlavní cena

Nejlepší logo

Nejlepší slogan

90 vteřin s investorem (v anglickém jazyce)

Nejlepší prodejce

Nejlepší předmět podnikání

Nejsympatičtější JA firma

Hlavní cenu si letos odvezla JA firma PET z Opavy, která nabízela ručně malované plátěné tašky. Druhou cenu si odvezla JA firma z Jánských Lázní (výroba drobných upomínkových a reklamních předmětů) a třetí cenu získala naše JA firma Bonum, která vyrábí charitativní náramky. Naše druhá JA firma Succu Decor získala druhé místo v soutěži Nejlepší logo. Výherci jednotlivých soutěží získali hodnotné ceny a to díky mnoha sponzorům. Hlavní cenu do soutěže věnovala firma ESOF, s. r. o.

Letos se veletrh neuskutečnil v prostorách naší školy, ale v Kongresovém centru ALDIS (za finanční podpory Královéhradeckého kraje). Veletrh se tak otevřel široké veřejnosti. Činnost JA firem není jen velkým přínosem pro rozvoj podnikatelských dovedností mladých potenciálních podnikatelů, ale vede rovněž k navázání přátelských vztahů a výměně zkušeností mezi jednotlivými školami.

Zpracovala Zdeňka Bitterová

Obchodní akademie, SOŠ a JŠ s právem st. jazyk. zkoušky Hradec Králové