VELETRH JA STUDENTSKÝCH A DĚTSKÝCH FIREM 10. ročník

08.03.2022

Naše škola se rozhodla nakonec uskutečnit druhou část Veletrhu JA v prezenční formě v Kongresovém centru Aldis. I nadále se snažíme podporovat praktické zkušenosti studentů v oblasti podnikání, které získávají v rámci výuky pod záštitou neziskové organizace Junior Achievement (JA). Studenti měli možnost získat zkušenosti moderního obchodování přímo na stánku, přestože řada z nich již využívá e-shop. Na veletrhu se sešlo 20 firem z České a Slovenské republiky. Měli tak možnost porovnat své podnikatelské záměry, schopnosti a dovednosti v podnikání s větší konkurencí.

V rámci veletrhu byly firmy hodnoceny v následujících kategoriích hlavní soutěže - Nejlepší prezentace, dále Nejlepší leták, Nejlepší stánek, Nejlepší prodejce, Nejlepší Investor v anglickém jazyce a Nejsympatičtější firma veletrhu.

A kdo nakonec vyhrál hlavní soutěž. Na 3. místě se umístila liberecká JA firma Mňamslo z OA Liberec se svými másly. Druhé místo získala JA firma Botelo se svými boteloskleničkami, které vznikají rozřezáním použitých lahví. Nejlepší prezentační dovednosti měla JA firma Relivio, se svými motivačními zápisníky. Poslední dvě jmenované firmy byly z místí Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové.

V individuálních cenách získala 3. místo v soutěži Nejlepší prodejce Tomáš Baudyš z JA firmy RELIVIO (OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové), 2. místo získala Terézia Štefaneková ze slovenské JA firmy GROWECO (Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš) a 1. místo získala Šárka Kořínková z JA firmy BOTELO (OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové).

3. místo v soutěži Nejlepší investor v ANJ získal Michal Řezáč z JA firmy CANDELUXO (Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše Praha), 2. místo získala Petra Surmová z JA firmy Mňamslo (OA Liberec) a 1. místo získal Tomáš Baudyš z JA firmy RELIVIO (OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové).

Speciální cenou veletrhu byla cena za věrnost k veletrhu. TU získal učitel Ing. Radek Kroulík z OA a SOŠ CR Choceň za to, že se veletrhu se svými studenty účastnil již po sedmé.

Činnost JA firem je mimo jiné obrovským pomocníkem k navázání přátelských vztahů a výměně zkušeností mezi jednotlivými školami nejen v České republice. Letošní ročník proběhl bohužel v jiném termínu a trochu komorněji, ale i tak naplnil své poslání.

Věříme a pevně doufáme, že se v následujícím 11. ročníku sejdeme opět osobně v kongresovém centru Aldis a budeme mít tak příležitost nakoupit velmi zajímavé a originální vánoční dárky. Budeme se na vás těšit.

Z. Pospíšil