Naši studenti uspěli na Veletrhu fiktivních firem ve Vysokém Mýtě 

16.11.2018

V celkové soutěži o nejlepší firmu se naše firmy umístily takto: 

2. místo FF Brnkni
3. místo FF EMSET

v nejlepší prezentaci: 

3. místo FF Brnkni

nejlepší prodejce v ČJ: 

Matěj Balada, 4. BO

nejlepší stánek: 

FF Brnkni 

v soutěži o nejlepší slogan:
Dolcetto - 1. místo
Royal Art - 3. místo

Studenti příkladně reprezentovali školu. FF Brnkni, s. r. o. přilákala návštěvníky veletrhu svým nadšením, podbarveným hudbou. Ostatní firmy nabízely své produkty vlastní výroby. Všem studentům patří dík za příkladnou reprezentaci školy.
V Hradci Králové 15. 11. 2018
Ing. Rojíková