Veletrh FF Podnikání hrou 23. 2. 2021

14.01.2021

Bližší informace a harmonogram veletrhu zašleme přihlášeným firmám a zároveň zveřejníme na tomto místě v průběhu příštího týdne.  

18. ročník regionálního Veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové

Vážení přátelé,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se 18. ročník veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové bude konat ON-LINE 23. 2. 2021.

Soutěže veletrhu:

Na veletrhu proběhne několik soutěží, které ohodnotí nezávislá odborná porota. Jedná se o tyto soutěže:

 • Nejlepší slogan - vytvořte stručný a výstižný slogan v českém a v anglickém jazyce, který vhodně propaguje Vaši společnost, výrobky či služby (nemusí se jednat o doslovný překlad. Tato soutěž je povinná a body získané v této soutěži budou započteny do hlavní soutěže veletrhu. Slogany budou součástí online přihlašování na veletrh (viz odkaz na následující straně).
  Termín odevzdání 29. ledna 2021.
 • Nejlepší logo - vytvořte graficky nápadité logo, které zapůsobí na zákazníka a zároveň bude vhodně reprezentovat Vaši společnost. Logo nesmí být podobné či stejné jako logo, které již existuje u reálných firem. Tato soutěž je povinná a body získané v této soutěži budou rovněž započteny do hlavní soutěže veletrhu.
  Termín odevzdání je rovněž 5. února 2021. Loga zasílejte na adresu: rulfova.jitka@oahk.cz
 • Nejlepší e-prezentace - povinná soutěž veletrhu, jedná se o powerpointovu prezentaci.ppsx. Hodnotit se bude grafické zpracování, obsah a vhodné využití efektů a správné načasování snímků. Rozsah maximálně 10 snímků. Body získané v této soutěži budou rovněž započteny do hlavní soutěže.
  Termín odevzdání je rovněž 5. února 2021. Prezentace zasílejte na adresu: kabrtova.petra@oahk.cz
 • Nejlepší katalog - povinná soutěž veletrhu, katalog v českém jazyce produktů Vaší firmy zasílejte ve formátu .pdf, body získané v této soutěži budou rovněž započteny do hlavní soutěže.
  Termín odevzdání je rovněž 5. února 2021. Katalogy zasílejte na adresu: zampachova.zuzana@oahk.cz
 • NEJLEPŠÍ FIRMA VELETRHU - povinná soutěž veletrhu - na základě předchozích soutěží bude vybráno TOP10 fiktivních firem do panelové diskuse s odbornou porotou v den konání veletrhu 23. února 2021 on-line přes aplikaci Teams - přibližně od 10:00 hod (bude upřesněno později). Panelové diskuse se bude účastnit maximálně 5 studentů z jedné firmy.

Soutěže jednotlivců:

 • Nejlepší prodejce - soutěž pro jednotlivce, který uchvátí porotu svým vystupováním a obchodními dovednostmi. Student, který reprezentuje firmu, natočí max. 3minutový videospot a link zašle nejpozději do 12. února 2021 na emailovou adresu: kabrtova.petra@oahk.cz
 • 90 vteřin před investorem - soutěž pro jednotlivce, která proběhne v den veletrhu on-line. Během rozhovoru s imaginárním investorem student musí co nejlépe představit svoji společnost v anglickém jazyce v limitu do 90 sekund, poté budou následovat otázky od poroty. Tato soutěž je dobrovolná, termín přihlášení je do 29. ledna a bude součástí přihlášky společnosti.

Pořadatelské zajištění

Po uzavření přihlášek zveřejníme na svých webových stránkách seznam všech přihlášených firem, včetně jejich předmětů podnikání a kontaktů - email, webové stránky, případně e-shop. Celý den veletrhu se firmy mohou věnovat on-line obchodování.

Na základě materiálů, zaslaných do soutěží - LOGO, SLOGAN, E-PREZENTACE a KATALOG zveřejníme na webových stránkách TOP10 nejlepších firem, které budou postupovat do panelové diskuse s porotou. Zároveň těmto firmám bude na email firmy zaslán link pro přihlášení. Linky na přihlášení budou zaslány i studentům, kteří se přihlásili do soutěže 90 vteřin před investorem.

V den veletrhu zveřejníme na webových stránkách výsledkové listiny všech soutěží. Soutěže, které budou probíhat on-line, budou rovněž on-line vyhlášeny. Vítězným firmám budou ceny zaslány poštou na adresu školy.

Závěrečné pokyny

Závazná přihláška on line 

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete prosím nejpozději 29. ledna 2021 do 12:00 hodin. Jakékoli případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese kabrtova.petra@oahk.cz.

Přejeme hodně obchodních úspěchů a těšíme se na Vás.

Tým pořadatelů: Ing. Petra Kábrtová, Ing. Zdeněk Pospíšil,

Ing. Jitka Rulfová Janů, Ing. Zuzana Žampachová