Úspěch v mezinárodní zkoušce z francouzského jazyka - DELF A2

16.07.2021

Naše škola je proslulá tím, že nabízíme velkou škálu druhého cizího jazyka. Studenti budoucího prvního ročníku si volí mezi francouzským, italským, německým, ruským či španělským jazykem. Dle Školního vzdělávacího plánu na konci studia mají žáci dosáhnout úrovně A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, což představuje, že daný člověk dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, zvládne krátkou společenskou konverzaci či napsat jednoduchý osobní dopis. Máme velikou radost, že se i mezi studenty francouzského jazyka najdou odvážlivci, kteří si získané dovednosti a vědomosti na naší škole chtějí ověřit u mezinárodní zkoušky a že se k tomu letos rozhodla i naše čerstvá absolventka Barbora Vanišová z oboru Sociální činnost a tuto zkoušku s velkým úspěchem složila. Má nyní možnost oficiálně prokázat své znalosti z FRJ. Platnost diplomu je časově neomezená a jistě ho ocení při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit. Držíme palce, aby v brzké době zvládla i úroveň B1 či vyšší.