Stáž ve Francii – Gourdon

25.03.2023

Stáž byla velmi zajímavá a přínosná. Měly jsme možnost seznámit se s prací učitelů v zahraniční škole a poznat v praxi, jak funguje francouzský systém základního, středního i vysokého školství, který je ve srovnání s naším komplikovanější a složitější. V neposlední řadě nás obohatila účast ve výuce, kde jsme viděly odlišné metody přístupu k výuce v různých předmětech.

Stáž byla zajímavá i z důvodu uvědomění si podobností problémů, s kterými se jako učitelé potýkáme ve školství napříč Evropou, např. jak motivovat žáky, jak je co nejlépe připravit na profesní život, důležitost jednotlivých kompetencí a jejich neustálá změna, financování školství, atd.

Mgr. Martina Michlová, Mgr. Renata Pitrová