Stáž v Schulzentrum HTL HAK Ungargasse (Vídeň)

04.05.2023

V březnu 2023 jsme navštívily Schulzentrum HTl HAK Ungargasse ve Vídni. Tato škola poskytuje vzdělání v několika oborech (ekonomika, informační technologie, strojírenství, design kožených výrobků) a v různé délce (3–5) let. Pro nás je určitě zajímavý obor obchodní akademie, který zde trvá 5 let. Tato škola je mimořádná tím, že ji navštěvují i tělesně nebo duševně postižení žáci z celého Rakouska. Ti tu mají k dispozici i zdravotní středisko s lékaři a sestrami. Mohou navštěvovat i roční kurz, kde se seznámí s různými obory a rozhodnou se, který je pro ně vhodný. Škola je vybavena i bezbariérovou jídelnou a internátem, stejně jako řadou nejmodernějších odborných učeben. Na škole působí i fiktivní a JA firmy, které mají k dispozici samostatnou část školy. Žáci přistupují k výuce velmi aktivně a zodpovědně, velký prostor je ponechán jejich vlastní iniciativě. Zaujaly nás projekty napříč různými předměty, například tvorba vícejazyčných knih. Žáci na nich pracují v rámci hodin JA firem, zároveň uplatňují znalosti z mateřského i cizího jazyka. Ve Vídni jsme navštívily i veletrh JA firem a mohly tak porovnat úroveň JA firem z různých škol. Naši žáci se mezi nimi rozhodně neztratili.

Regina Čížková, Dana Červinková