Stáž ve Španělsku

11.03.2023

Ve dnech 4. – 11. března 2023 v rámci implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II naši učitelé, Mgr. Vít Klimeš a Mgr. Tomáš Kostelecký, navštívili školu IES Torre Almirante ve městě Algeciras (Cádiz).

V rámci své návštěvy se zaměřili na následující oblasti: vytvoření prostoru k dlouhodobé spolupráci se zahraničními školami, včetně komunikace v on-line prostředí. Výměna zkušeností při výuce cizích jazyků a tělesné výchovy. Komunikace ve vícejazyčném prostředí typickém pro EU. Nadnárodní partnerství JA firem. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že výměnné pobyty studentů mají obrovský smysl, jak z hlediska jazykového, tak pro získání zkušeností s cizí kulturou a reáliemi.