Spolupráce evropských učitelů – inspirujeme se učením, učíme se inspirovat

29.06.2023

Registrační číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000019427

Realizace projektu: 31. 12. 2021 – 30. 06. 2023

Úspěšná žádost o grant byla na konci roku 2021 dodatečně finančně podpořena a učitelé se začali věnovat přípravě výjezdů, zahájili komunikaci a spolupráci s vybranými školami v online prostředí. Postupně pak všechny výjezdy uskutečnili, naplnili cíle projektu a zdárně ho ukončili.

Projekt, který byl zaměřen na spolupráci a stínování 7 učitelů v zahraničních školách v Norsku, Dánsku a Španělsku, měl za cíl posílit jazykové a pedagogické kompetence účastníků, dále navázat partnerství se zahraničními institucemi a rozvíjet spolupráci učitelů i žáků. Témata, která projekt zahrnoval, se týkala oblasti využití ICT ve výuce, udržitelnosti a ochrany životního prostředí a sdílení zkušeností s výukou předmětu studentské společnosti. Pedagogové si vzájemně vyměnili své zkušenosti, diskutovali nad otázkami uplatnění moderních technologií a pokrokových pedagogických metod ve výuce, hledali oblasti pro navázání užší spolupráce mezi institucemi a v neposlední řadě se seznamovali s kulturními aspekty jednotlivých zemí. Zapojení učitelé po svém návratu sdíleli své zkušenosti s ostatními pedagogy školy u kulatého stolu.