Spolupráce evropských učitelů – inspirujeme se učením, učíme se inspirovat

26.10.2022

V rámci projektu Erasmus+ Spolupráce evropských učitelů - inspirujeme se učením, učíme se inspirovat ve dnech 2. - 9. 10. 2022 pedagogové naší školy Ing. Pospíšil, Mgr. Heda Lambertová, Mgr. Tomáš Kostelecký a Mgr. Vít Klimeš navštívili školu Klara Teoretiska Gymnasium v hlavním městě Švédska Stockholmu. V rámci své návštěvy se zaměřili na následující oblasti: vytvoření prostoru k dlouhodobé spolupráci se zahraničními školami včetně komunikace v on-line prostředí. Podpora práce s digitálními technologiemi. Výměna zkušeností, jak technologie používat ve vzdělávání i v běžné osobní komunikaci. Komunikace v multijazykovém prostředí typickém pro EU. Nadnárodní partnerství JA firem. Sdílení zkušeností, metod učení, aktivní spolupráce. Zařazení otázky udržitelnosti a ochrany životního prostředí do výuky jazyků a odborných předmětů.

Všechny sledované cíle se podařilo naplnit a výsledky v mnohém předčily očekávání. Návštěva proběhla v přátelském duchu a v inspirativní atmosféře. Pedagogové z obou škol si vzájemně vyměnili své zkušenosti, diskutovali nad otázkami uplatnění moderních technologií a pokrokových pedagogických metod ve výuce, hledali oblasti pro navázání užší spolupráce mezi oběma institucemi, zamýšleli se nad problematikou udržitelnosti a v neposlední řadě se seznamovali s kulturními aspekty obou zemí. Jsme přesvědčeni, že vedle pracovních vztahů se podařilo navázat i nová přátelství.

Zvláštní poděkování patří Mgr. Hedě Lambertové za českou stranu a Vanesse Carrera Casserberg, jejichž mimořádné úsilí vložené do přípravy a realizace projektu bylo stěžejním aspektem úspěchu.