Spolupráce evropských učitelů – inspirujeme se učením, učíme se inspirovat

31.12.2021

2021-1-CZ01-KA122-VET-000019427

Období realizace projektu: 31. 12. 2021 - 30. 06. 2023

Cíl projektu: vytvoření prostoru k dlouhodobé spolupráci se zahraničními školami včetně komunikace v on-line prostředí. Podpora práce s digitálními technologiemi. Výměna zkušeností, jak technologie používat ve vzdělávání i v běžné osobní komunikaci. Komunikace v multijazykovém prostředí typickém pro EU. Nadnárodní partnerství JA firem. Sdílení zkušeností, metod učení, aktivní spolupráce. Zařazení otázky udržitelnosti a ochrany životního prostředí do výuky jazyků a odborných předmětů.

Komunikačními jazyky při stínování bude angličtina, němčina, italština a částečně francouzština.

Projekt pomůže všem zúčastněným stranám poznat prostředí jiného vzdělávacího systému a ujasnit si cíle pro partnerství škol.

Do projektu se zapojí sedm pedagogů.

Spolupracující školy: Campus Vejle (Dánsko), KLARA Gymnasium Kunskap AB Stockholm (Švédsko), Klara Teoretiska Gymnasium Vallgatan Göteborg (Švédsko), Lycée Marcelin Berthelot Pantin (Francie).

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Výše přiděleného grantu: 11 843 EUR.

Realizátor projektu: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (národní agentura), IČ: 61386839