Soutěž ZAV z předmětu PEK Olomouc 2022

12.11.2022

3. listopadu 2022 se uskutečnila soutěž Olomouc 2022. Soutěžní klání se tentokrát uskutečnilo přes platformu Teams distanční formou. Účast byla hojná, soutěžilo 52 družstev z celé České republiky. Naše škola se umístila na 26. místě. Žáci si v konkurenci písařů a písařek z celé republiky uvědomili, jak je třeba se neustále zdokonalovat v přesnosti i rychlosti psaní všemi deseti, a to pravidelným nácvikem. Soutěže se zúčastnilo 14 písařů a písařek z oboru obchodní akademie, ekonomického lycea a veřejné správy.

Uznání patří J. Burdovi z 3. VS za celkové 51. místo ze 451 soutěžících. V rámci naší školy se na 2. místě umístila žákyně 4. BO T. Novotná a 3. místo patří O. Podzimkovi z 2. EL. Všem zúčastněným patří poděkování za účast.