Soutěž účetních týmů „ZAÚČTUJ TO!“ v Praze

08.06.2022

Naši vybraní žáci (Kateřina Ducháčová 3. AO, Lukáš Kopecký 3. BO a Adam Řehák 3. EL) se 8. června 2022 zúčastnili prvního ročníku soutěže "Zaúčtuj To!", která se konala na VOŠ a Střední průmyslové škole dopravní v Praze. Soutěž "Zaúčtuj to!" podporuje spolupráci mezi jednotlivými členy týmu, učí je rozdělit si efektivně úkoly, navzájem se podpořit a využít potenciál jednotlivých členů týmu.

Soutěž zahájila hlavní organizátorka Lucie Formanová. V první části základního kola soutěžní týmy zpracovávaly případovou studii s účetními případy z pěti agend. Zde mohli soutěžící získat až 100 bodů. Z dvaceti týmů postupovalo prvních patnáct týmů. Náš tým získal 88 bodů a tím si vybojoval postup do další části soutěže.

Následovalo losování semifinálových kol. Týmy byly rozděleny do třech skupin, tedy v každé skupině soutěžilo pět týmů. V této části byl náš tým velmi úspěšný. V rámci vylosované skupiny (tedy mezi pěti týmy byl nejlepší) a v rámci všech patnácti týmů byl na druhém místě. Tento krásný výsledek tedy našemu týmu otevřel dveře do poslední části soutěže, do které už postoupilo jen 6 nejlepších týmů. Do Grand finále náš tým sice nepostoupil, ale jeho výsledky mezi dvaceti týmy byl velmi pěkný.

Všem účastníkům soutěže blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zpracovala: Z. Bitterová