Soutěž EKONOMICKÝ TÝM

27.09.2018

Soutěž EKONOMICKÝ TÝM

Ve středu 19. 9. 2018 se na naší škole uskutečnil další ročník soutěže Ekonomický tým za finanční podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Letos soutěžilo 7 tříčlenných týmů z celého Královéhradeckého kraje. Soutěžící a porotu přivítala Ing. Jana Kadlecová, garant soutěže a Ing. Zdeněk Pospíšil, zástupce ředitelky školy v krásně zrekonstruované aule školy. Na úvod bylo vylosováno téma pro prezentaci a pořadí týmů, v kterém budou soutěžící prezentovat své ukázky.

Soutěž se skládala ze dvou částí. První byl vědomostní test zpracovaný každým týmem na počítači a poté následovala prezentace týmů formou scénky na vylosované ekonomické téma.

Soutěž hodnotila čtyřčlenná porota. Rozhodování o vítězi nebylo snadné, neboť výkony týmů byly velmi vyrovnané. Dokonce 1. a 2. místo muselo být rozhodnuto až po další scénce na nové téma.

Na prvním místě se nakonec umístil tým ze soukromé OA, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem st. jaz.zkoušky, Hradec Králové. Na druhém místě se umístil tým z naší školy (Zuzana Havranová, Lukáš Matějka a Karolína Marinoffová) a na třetím místě to byl tým z Obchodní akademie T. G. Masaryka z Kostelce n. Orlicí. Vítězný tým postupuje do celostátního kola, které se letos uskuteční v Písku.

Blahopřejeme vítězným týmům a všem soutěžícím i porotě děkujeme za účast v soutěži.

Zpracovala Zdeňka Bitterová