Soutěž EKONOMICKÝ TÝM 2019

25.09.2019

Ve středu 18. 9. 2019 se na naší škole uskutečnil další ročník soutěže Ekonomický tým za finanční podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Letos soutěžilo 8 tříčlenných týmů z celého Královéhradeckého kraje. Soutěžící a porotu přivítala Ing. Jana Kadlecová garant soutěže a Ing. Zdeněk Pospíšil zástupce ředitelky školy v aule školy. Na úvod bylo vylosováno téma pro prezentaci a pořadí týmů, ve kterém budou soutěžící prezentovat své ukázky.

Soutěž se skládá ze dvou částí. První je vědomostní test zpracovaný každým týmem na počítači a poté následuje příprava týmů na prezentaci vylosovaného tématu.
V druhé části soutěže týmy předvádějí scénku na vylosované téma.

Soutěž hodnotila pětičlenná porota. Na prvním místě se umístil tým z naší školy (Anna Klozová, Nikola Rohlenová, Matěj Pikola). Na druhém a třetím místě byly týmy z Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem st. jaz. zkoušky, s. r. o. Hradec Králové. Vítězný tým postupuje do celostátního kola.

Blahopřejeme vítězným týmům a všem soutěžícím i porotě děkujeme za účast v soutěži.

Zpracovala Zdeňka Bitterová