Školní kolo překladatelské soutěže Juvenes Translatores

02.12.2020

V pondělí 30. listopadu 2020 se konalo online formou školní kolo prestižní překladatelské soutěže Juvenes Translatores vyhlašované Evropskou komisí. 1. místo obsadila Bára Konvalinová ze třídy 4. VS se svým překladem z anglického do českého jazyka. Oceňujeme velkým uznáním i překladatele z jazyka španělského a italského. Soutěž určitě zúčastněným přinesla nové zkušenosti, ale také poznání, že i s češtinou se lze pěkně potrápit... Překlad Báry bude školu reprezentovat v národním kole, stejně jako Aleše Tajchmana v kategorii španělštiny a Víta Vencla v italštině. Všem blahopřejeme!