Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

08.01.2020

Dne 19. prosince 2019 se 38 žáků naší školy zúčastnilo školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všichni zúčastnění nejprve absolvovali eliminační písemnou/poslechovou část a poté osm nejlepších postoupilo do ústní části, kde měl každý z nich deset minut na to, aby prokázal své schopnosti v mluveném projevu. Žáci museli pohotově reagovat, odpovídat na otázky a popisovat obrázky.

Na prvním místě se umístil žák 3. EL Aleš Tajchman, druhé místo obsadila žákyně 2. VS Pavla Stěhulová a na třetím místě skončil žák 3. ročníku Tomáš Prouza. Všem žákům blahopřejeme za předvedené výkony a děkujeme za účast.

Vítězný Aleš Tajchman bude naši školu reprezentovat v Okresním kole konverzační soutěže, které se bude konat na začátku února.

Mgr. Tomáš Kostelecký a Shane P. Hertnon