Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

08.01.2019

Dne 19. prosince 2018 se 30 žáků naší školy zúčastnilo školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všichni nejprve absolvovali eliminační písemnou část a poté osm nejlepších postoupilo do ústní části, kde měl každý z nich deset minut na to, aby prokázal své schopnosti v mluveném projevu. Žáci museli pohotově reagovat, odpovídat na otázky a popisovat obrázky.

První místo obsadila žákyně 3. ročníku Nikola Bozková. Všem žákům blahopřejeme za předvedené výkony a děkujeme za účast.

Mgr. Tomáš Kostelecký a Shane P. Hertnon