Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

17.02.2021

Dne 10. ledna 2021 se přes platformu Teams uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všichni soutěžící se nejprve zúčastnili slavnostního zahájení a poté již individuálně absolvovali ústní prozkoušení pod vedením Mgr. Tomáše Kosteleckého a Shana P. Hertnona, kdy měl každý z nich 15 minut na to, aby prokázal své schopnosti v mluveném projevu. Žáci museli pohotově reagovat, odpovídat na otázky, popisovat obrázky, mluvit na zadané téma a absolvovat situační dialog s naším rodilým mluvčím.

Vítězkou se stala žákyně z 2. EL Aneta Chaloupková, druhé místo obsadila žákyně z   
3. VS Lucie Matějková a na třetím místě skončila žákyně z 2. EL Kristýna Steinová.
Všem žákům blahopřejeme za předvedené výkony a děkujeme za účast.

Vítězná Aneta Chaloupková bude naši školu reprezentovat v Okresním kole konverzační soutěže v AJ, které se bude konat na začátku března.