Série environmentálních exkurzí

26.05.2024

Na konci května proběhl cyklus exkurzí s environmentální tematikou.
Žáci 1. ročníků napříč obory EL a OA navštívili rozličná místa. Poznali, jak funguje obchod Bez Obalu (zero waste) a Re-Use obchod a jejich pozitivní vliv v dopadu na Životní prostředí. Zároveň se seznámili s úskalími takového podnikání i s vlivy konzumerismu. Dále jsme se zabývali odpadovým hospodářstvím a recyklací odpadu v HK, a to skrze návštěvu třídičky odpadu Napos v Předměřicích. Cyklus zakončily prohlídky vodní elektrárny Hučák a informačního centra o obnovitelných zdrojích energie. Následovat budou ještě exkurze v chráněné oblasti PP Na Plachtě, kde se seznámíme s managementem ochrany přírody a krajiny.
Michala Holoubková