Schránka na poštu

19.03.2020

V případě nutného doručení písemností do školy (např. seznamy literatury, dohody o praxi...) žádáme, aby žáci přednostně využívali schránku na poštu, která je umístěna u vchodu do školy - viz obrázek.