Rodilí mluvčí z Bolívie, Kostariky, Hondurasu a Mexika

01.05.2019

V průběhu března a dubna nás na hodině španělského jazyka navštívili rodilí mluvčí z Latinské Ameriky. Alejandra z Kostariky, Diego z Bolívie, Shayron z Hondurasu, Alejandro z Mexika. Všichni jsou studenti Univerzity Hradec Králové a jsou tady prostřednictvím programu Erasmus.
Prezentace o Kostarice, Bolívii, Hondurasu a Mexiku se nám moc líbila, i když jsme občas nestačili jejímu tempu. Vyprávěli nám o krásné přírodě, ochraně životního prostředí a souvisejících opatřeních.
Mezi zajímavosti Kostariky patří, že nemá žádnou armádu, jméno Honduras, jež zemi dali Španělé, znamená ve španělštině hluboký záliv. Bolívie je zvláštní tím, že více než polovinu jejího obyvatelstva (59 %) tvoří indiáni, zejména Kečuové (30 %) a Aymarové (25 %), mexická španělština má slovník obohacen o řadu slov převzatých z indiánských jazyků, kterých je v Mexiku celkem 62. Nejrozšířenější je aztéčtina - nahuatl, po ní pak mixtéčtina a zapotéčtina. Některá slova z aztéčtiny byla převzata i do češtiny, např. "šokolatl", je u nás naše známá čokoláda, papričky "chilli" se řeknou také tak, ovšem sousloví "tomatová" omáčka (z aztéckého "tomatl" pro rajče) již Češi používají méně častěji než Němci nebo Angličané, a to nás docela překvapilo.
Hodiny byly velmi zábavné a hlavně přínosné, procvičili jsme si konverzaci a hlavně poslech.

Studenti 3. a 4. ročníku