Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování)

01.01.2022

Období realizace projektu: 01. 01. 2022 - 31. 08. 2023

Účel dotace: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Výše přidělených finančních prostředků:

01. 01. 2022 – 31. 08. 2022: 70 850 Kč

01. 09. 2022 – 31. 12. 2022: 45 300 Kč

01. 01. 2023 – 31. 08. 2023: 72 480 Kč.

Financováno z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).