Projektový den - Finanční trhy

30.01.2019

V průběhu ledna se studenti 3. ročníku oboru Obchodní akademie a Veřejné správy zúčastnili projektového dne na téma Finanční trh. Projektový den se skládal ze tří různých aktivit - zjišťování informací v různých finančních institucích přímo v terénu, fiktivní on-line investování přes sociální sítě a desková hra Cash flow. Žáci jsou rozděleni do skupin a každá skupinka zjišťuje jiné informace. Získané informace žáci vyplňují do pracovních listů a po návratu do školy si tyto informace navzájem prezentují. Žáci navštívili například ČSOB, Českou spořitelnu, Raiffeisenbank, Fio banku a další instituce a zjišťovali informace např. o podílových listech, spořících účtech či možnosti investic do drahých kovů. Projektové dny jsou pro žáky skvělou možností ověřit si vědomosti získané ve škole přímo v praxi. Pozitivně žáci hodnotili rovněž fiktivní on-line investování do vybraných akcií, drahých kovů a kryptoměn. Projektové dny byly vždy zakončeny deskovou hrou Cash flow, která žáky seznamuje s pojmy jako je aktivní a pasivní příjem a simuluje spoustu reálných životních situací. Projektový den se konal pod záštitou učitelů, zapojených do platformy Učitelé z Marsu.