Projektový den Stereotypy v nás

05.11.2021

Žáci ze 2. EL měli v říjnu možnost strávit nějaký čas s lidmi, kteří měli zajímavý životní osud. Ať už se jednalo o lidi z ulice, specifické etnikum, lidi zneužívané či týrané, lidi kteří prošli vážnou nemocí nebo další jinou výraznou životní zkušeností. Žáci si sami na sobě prozkoumali, jak a za jakých okolností ostatní lidi hodnotí a k čemu toto hodnocení vede... Uvědomili si předsudky a stereotypy v myšlení, které mohou být zdrojem napětí ve společnosti, nebo přispívat xenofobii. Projektovým dnem nás provedl odborník z Amnesty International.