Projektový den Myšlenka jednotné Evropy v kontextu státní suverenity a migrace

09.01.2020

Dne 9. ledna jsme na škole přivítali paní Mgr. Michaelu Čaňkovou, odbornou lektorku zabývající se dlouhodobě problémem Brexitu, situací v Irsku a britskou a americkou literaturou. Paní Čaňková vede semináře a přednáší na tato témata po celém světě, je aktivní spolupracovnicí British Council, MŠMT, Pamětí národa a dalších institucí. Je uznávanou metodičkou výuky angličtiny a autorkou publikací např. na téma využití literatury v hodinách jazyka. Paní Čaňková provedla studenty 3. EL projektovým dnem (Myšlenka jednotné Evropy v kontextu státní suverenity a migrace), během kterého třída interaktivně pracovala výhradně v anglickém jazyce s velmi zajímavými tématy. Dotkli jsme se nejen Brexitu, ale také osobnosti J. A. Komenského, W. Shakespeara a dokonce i politické a náboženské situace v Irsku a Severním Irsku. Projektový den nás bavil a těšíme se na další.

Mgr. Dana Vítová