Projekt Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

27.09.2015

Jde o projekt organizovaný pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Projekt společně s organizací Recyklohraní, o.p.s. pořádají kolektivní systémy Asekol, Ecobat, Ekolamp, Elektrowin a autorizovaná společnost EKO-KOM.

Projekt má formu soutěže a má dvě části:

1. Osvětová část

V rámci osvětové části projektu jsou v průběhu školního roku vyhlašovány úkoly, za jejichž splnění jsou přidělovány body.

2. Sběrová část

Společnosti organizující projekt do škol zdarma zapůjčí nádoby vhodné na sběr použitých baterií a drobných elektrospotřebičů, po jejich naplnění vše odvezou a za každý nasbíraný kg navíc připíšou body.

Za získané body může škola získat pomůcky na výuku.