Přírodovědné exkurze

02.06.2023

Konec května se nesl v duchu přírodovědných exkurzí. Tematicky jsme pokryli široké téma spojené zejména s environmentalistikou a ochranou přírody. Žáci 1. EL se vypravili do Kompostárny u letiště a Malé vodní elektrárny v Předměřicích. Dál se podívali do obchodu Bez Obalu, HK a prošli workshopem zaměřeným na udržitelnou spotřebu. Zevrubně si prohlédli Přírodní památku Na Plachtě, a to i s odlovem výjimečných živočichů. Žáci 2. EL prozkoumali Centrum obnovitelných zdrojů, a také viděli bohatou biodiverzitu v botanické Zahradě Farmaceutické fakulty. S bylinkami a jejich zpracováním a použitím se setkali i ve škole. Žáci 3. EL prošli Planetární stezkou a programem na Hvězdárně. Veškerý pobyt v terénu jsme si užili, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí z praxe a byli jsme spokojeni s krásným počasím.Mgr. Holoubková, Moravcová, Ulrichová