Připomínka válečných veteránů a bojovníků za svobodu

14.11.2023

11. listopad je celosvětově uznávaným Dnem válečných veteránů. Podpořili jsme projekt sdružení Post Bellum Paměť národa, který se snaží zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století /na frontách, v odboji i v novodobých válečných konfliktech/ a zapojili se do charitativní sbírky. Někteří z nás si připnuli vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům a dalším bojovníkům za svobodu. Pořízením květu jsme přispěli na přímou pomoc našim hrdinům a zachování jejich příběhů. Mnozí z těch, kteří bojovali na naši svobodu, dnes patří mezi nejzranitelnější.... Chtěli jsme jim dát najevo, že jsme na ně nezapomněli, že jsme jim vděční a že na své starosti nejsou sami. Děkuji vám. U příležitosti této akce jsme pro třídy 2. AO a 2. EL dne 6. 11. zajistili v rámci výuky dějepisu komentovaný kinopříběh válečného hrdiny Bedřicha Jiránka, se kterým přijela lektorka Paměti národa. Mgr. V. Košťálová, Mgr. E. Seifert