Přijímací pohovory do studentských JA firem (13. 10. 2021) a fiktivních firem (20. 10. 2021)

02.11.2021

V průběhu měsíce října si studenti 3. ročníků oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum mohli vyzkoušet přijímací pohovory, jaké je jednou čekají v praxi. Studenti v rámci prvního kola přijímacího pohovoru zaslali své strukturované životopisy a motivační dopisy svým vyučujícím, kteří je předali zkušeným personalistkám z praxe - Mgr. Veronice Teichmanové z firmy BP LUMEN, s. r. o. a Ing. Lucii Petrasové z ČSOB, a. s. Studenti se ucházeli o místa ředitelů a vedoucích oddělení ve svých fiktivních firmách a studentských JA firmách. V průběhu druhého kola přijímacího pohovoru si studenti zkusili odpovídat na otázky přijímací komise, část pohovoru byla vedena v anglickém jazyce. Obě personalistky připravily studentům zpětnou vazbu k jejich vystoupení, včetně doporučení, na co by se při pohovoru v praxi měli zaměřit.