Přijímací pohovory do fiktivních firem

02.03.2021

Dne 27. listopadu 2020 proběhl online pohovor do vedení fiktivních firem. Letos to bylo v jiném formátu než v minulých letech a to online. Myslíme si, že se to povedlo a zvládlo skvěle, jak z hlediska účastníků, tak techniky. Pro mnoho z nás to bylo lepší než v prezenční formě, a to z důvodu, že ne každý stojí rád před komisí.
Pohovor se tradičně skládal ze všeobecných znalostí, odborných znalostí a anglického jazyka. Chtěli bychom poděkovat paní Mgr. Veronice Teichmanové, PR z firmy BP LUMEN za to, že se společně s našimi učiteli ze školy, paní učitelkou Kábrtovou, panem učitelem Pospíšilem a panem učitelem Kosteleckým zúčastnili našich online pohovorů. A také bychom chtěli pogratulovat všem spolužákům, kteří si mohli pohovor vyzkoušet a bez problémů před komisí obstáli.

Natálie Vlčková, ředitelka fiktivní firmy Herbárium