Přijímací pohovory do fiktivních firem 3. AO

27.11.2023

Dne 22. 11. 2023 proběhly přijímací pohovory třídy 3. AO na pozici různých oddělení fiktivních firem. Z každé skupiny žáků FF byli vybráni uchazeči o místo ředitele, zástupce ředitele, dále po 2 uchazečích do oddělení marketingu, odd. výrobního, finančního a personálně-právního. Přijímací komisi tvořil odborník z praxe, 2 vyučující odborných předmětů a 1 vyučující jazykových znalostí. Žáci přistupovali k této akci zodpovědně a svědomitě, byli si vědomi, že i v životě se mohou s touto situací potkat. Ocenili, že si pohovory mohli takto nanečisto vyzkoušet.