Přijímací pohovory do 3. BO

29.11.2023

V pátek 24. 11. 2023 se konaly přijímací pohovory do fiktivních firem. Studenti 3. ročníků oboru Obchodní akademie si mohli na vlastní kůži vyzkoušet příjímací pohovor, který je čeká v praxi. Žáci před konáním přijímacích pohovorů museli odevzdat své strukturované životopisy a motivační dopisy. Žáci se ucházeli o místa ředitelů a vedoucích jednotlivých oddělení v rámci fiktivní firmy. U přijímacího pohovoru byli vždy dva zástupci z každého oddělení tj. vedení firmy, marketingové oddělení, výrobní oddělení, účetní oddělení a personálně – právní oddělení. Žáci odpovídali na otázky přijímací komise a součástí pohovoru byla i konverzace v anglickém jazyce. Žákům byla připravena zpětná vazba na jejich životopisy a motivační dopisy a velice ocenili zkušenost, která se jim bude jistě hodit do života.