Přednášky na téma Právo v praxi

14.03.2023

V měsíci březnu se v prvních ročnících uskutečnily přednášky na téma Právo v praxi. Přednášející strážník MP Mgr. J. Kverek vysvětlil žákům základní lidská práva v praxi a konfrontoval je s povinnostmi. Na konkrétních příkladech ukázal právní dopady při porušování zákonů osobami mladšími 15 a 18 let. Věnoval se konkrétním příkladům z praxe, což bylo pro žáky přínosné.