Podpora a rozvoj vzdělávání v OA HK z prostředků OP JAK

01.09.2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001540

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2022

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2025

Celková podpora: 2 743 415 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je poskytnout personální podporu - školního speciálního pedagoga pro žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory, dvojjazyčného asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem; profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ pomocí průběžného sebevzdělávání, vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora; osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podporu v rozvoji znalostí s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií; podporu inkluzivního klimatu a komunitního charakteru střední školy formou setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností.

Projekt je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský.