Oznámení o konání voleb do ŠKOLSKÉ RADY

06.09.2021

Oznámení o konání voleb do školské rady školy,

jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

V souladu s ustanovením § 167 odst. d) zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a čl. 3, odst. 3 Volebního řádu pro volby členů školské rady, který dne 1. 5. 2012 vydala Rada Královéhradeckého kraje:

Svolávám všechny oprávněné osoby k volbám členů školské rady.

Volby se uskuteční v sídle školy na adrese Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové.

Volební období nových členů je tříleté a trvá od 8. 10. 2021 do 7. 10 2024.

Termín konání voleb:

6. 10. 2021 od 6 do 22 hodin Elektronická forma volby člena školské rady voleného zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků (webová aplikace Bakaláři).

7. 10. 2021 od 8 do 16:30 hodin Prezenční forma volby pro oprávněné osoby, které nehlasovaly elektronicky.

Návrhy kandidátů na členství ve školské radě zasílejte nejpozději do 30. 9. 2021 elektronicky na adresu: benova.radoslava@oahk.cz.

Hradec Králové 6. září 2021

Ing. Et Ing. Radoslava Benová

předsedkyně přípravného výboru

Příloha: Volební řád pro volby členů školské rady, vydaný Radou Královéhradeckého kraje dne 1. 5. 2012