Oslava Dnů Frankofonie 2024 na naší škole

21.03.2024

Celý měsíc březen je tradičně celosvětově zasvěcen Frankofonii, tedy všem 300 milionům francouzsky hovořících osob, 88 státům a vlád, 1,2 miliardě obyvatel, 16 % světového bohatství. Dnes je francouzský jazyk silným spojovacím článkem solidarity a mnoha forem spolupráce. Jedná se o třetí jazyk obchodu, jediný jazyk společně s angličtinou, kterým se hovoří na všech kontinentech, francouzský jazyk je také jazykem tvorby a inovace. Ekonomie, vědy a informační společnost jsou každodenně koncipovány a promýšleny ve francouzštině. Francouzský jazyk je rovněž právním jazykem, jazykem vzdělávání, sdílení znalostí, mediace a výzkumu. Frankofonie jedná ve prospěch multilingvismu a mnohostrannosti pro všechny ženy a muže, kteří smýšlejí a hovoří o světě ve francouzštině. Proto jsme nesmírně rádi, že naši školu poctila svou návštěvou paní Danièle Geffroy Konštacký, prezidentka Francouzsko-českého klubu v Hradci Králové, která v úterý 12. března 2024 našim studentům 3. ročníku FRJ interaktivně představila Kanadu, jakožto frankofonní zemi. Více informací o Frankofonii naleznete zde: https://www.dnyfrankofonie.cz/