Online konverzační soutěž ve španělském jazyce

12.04.2021

Ve čtvrtek 8.4. se uskutečnila online konverzační soutěž ve španělském jazyce. Celkem se zúčastnilo 10 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Studenti 2. ročníků, kteří spadali do Kategorie I, si na soutěž připravovali 8 tematických okruhů, například moje město, svátky a tradice ve Španělsku a Latinské Americe. Do Kategorie II se přihlásili studenti 3. ročníků, a losovali z 10 témat. Vítězkou Kategorie I se stala Barbora Boušková, a v Kategorii II zvítězil Jonáš Bočkay. Vítězům gratulujeme, všem studentům děkujeme za účast, a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu nejen španělského jazyka.

Mgr. et Mgr. Miguel Durand, PhDr. Petra Kacetlová