Olympiáda v ruském jazyce online

21.02.2021

V období od 15. do 18. 2. 2021 proběhla na škole soutěž Olympiáda v ruském jazyce online. Od soutěží v předchozích letech se sice lišila svojí formou (studenti zasílali soutěžní nahrávky podle zadaných pokynů), ale nelišila se úsilím a výkony žáků. Jako nejlepší byli porotou vyhodnoceni Erik Špryňar (1. místo), Simona Kubištová a Eliška Vokounová (obě 2. místo) a Josef Jonáš (3. místo). Také ostatní soutěžící podali velmi dobré výkony a nám nezbývá, než jim popřát hodně úspěchů i v dalších ročnících soutěže.