Ohlas ze Symposia učitelů francouzštiny

25.11.2021

Ve dnech 19.-21. listopadu 2021 proběhlo v Poděbradech tradiční setkání učitelů FRJ z celé ČR pod názvem La classe de FLE "écolo", tedy Výuka FRJ s ohledem na ekologii. Všichni zúčastnění byli rádi, že se po dlouhé době měli možnost setkat osobně, a kromě účasti na přednáškách či seminářích si mohli promluvit naživo a získat tak nové kontakty a zkušenosti od jiných francouzštinářů.

Program byl zahájen v pátek v podvečer vystoupením pana Jacquesa Lefèbra z Belgie, sobota pak patřila tradičně zástupcům z Francouzského institutu v Praze, MŠMT a pozvaným hostům jiných asociací učitelů FRJ, letos z Maďarska. Naše francouzštinářka Mgr. Slánská přivítala nabídku spolupráce s novým atašé pro francouzský jazyk v ČR s panem Ericem Playoutem pro rozvoj FRJ na odborných školách, dále pak informace od docentky Bakešové z Masarykovy univerzity v Brně o Interaktivní mapě francouzštiny či prohlubující informace o Olympiádě z FRJ.

Mapa francouzštiny - https://mapa-francouzstiny.cz/