Nové trendy ve výuce tělesné výchovy – vzdělávací seminář pro pedagogy

20.10.2022

Tělo Ústí 2022

Vedoucí sekce tělesné výchovy na naší škole Mgr. Tomáš Kostelecký odjel v polovině září na tři dny na Univerzitu J. E. Purkyně do Ústí nad Labem načerpat nové poznatky a inspiraci do výuky tělesné výchovy.

Mezi hlavní témata patřil hokejbal, futsal, plážový fotbal, tanec, zápas a judo v TV. Dále organizace kurzovní výuky ve školách, cyklistika a další aktivity jako např. paddle boarding.

Diskutovalo se také o problémech v TV a možných řešeních.

Nové poznatky a dovednosti si již předáváme v sekci TV a uplatňujeme ve výuce.