Naši francouzštináři opět zazářili

01.01.2021

Už se stává pomalu tradicí, že každý rok získají naši studenti francouzského jazyka nějaké ocenění. Loni to bylo na hradecké akci Setkání národů za skvělé video na téma Comment nous protégeons notre planète? (Jak chráníme naši planetu?) a letos při soutěži k Mezinárodnímu dni učitelů FRJ vyhlášené Francouzským institutem v Praze. Pojďme ale pěkně popořádku.

Letošní rok se zapsal do kronik koronavirovou krizí a s ní spojenými omezeními. Jedno z nich bylo i uzavření škol a práce na dálku. Soutěž tedy nesla název MA CLASSE VIRTUELLE, UN NOUVEL ESPACE DE TRAVAIL (Moje virtuální třída, nový pracovní prostor). Úkolem žáků bylo vytvořit koláž, na které by nejlépe znázornili jejich hodiny FRJ při distanční výuce, vymyslet název a popisek. Výsledek práce můžete vidět na fotografiích. Za svůj výtvor, který nesl název Voyages en francophonie à distance (Cesty po frankofonních zemích na dálku) a s textem: "Nous sommes 13 élèves en 2e année de l'École de Commerce, l'École professionnelle et l'École de Langues autorisée à faire passer les Examens d'État, Hradec Králové et nous nous promenons à Paris, en France, ou nous visitons les autres pays francophones. Le soleil brille, on mange des croissants, on s'amuse, on parle français... Presque. En réalité, nous avons des cours de français à distance avec Madame Slánská... (Je nás 13 žáků z OAHK a procházíme se po Paříži, Francii či navštěvujeme jiné frankofonní země. Sluníčko svítí, jíme croissanty, bavíme se, mluvíme francouzsky... Skoro. Ve skutečnosti máme hodiny francouzštiny na dálku s paní Slánskou...)" získali Prix créativité (Cenu za tvořivost) spojenou s hezkými dárky a vánočním přáním přímo z Velvyslanectví Francie v ČR, zaslané paní Hélène Buisson, Atašé pro francouzský jazyk, Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze.