Naše úspěchy na Veletrhu studentských JA firem 12. 12. 2018

08.01.2019

Ve středu 12. 12. 2018 se v prostorách naší školy uskutečnil již sedmý ročník Veletrhu JA firem. Jde o studentské společnosti, které podnikají pod záštitou neziskové organizace Junior Achievement (JA Czech). Své podnikatelské dovednosti zde měli možnost poměřit studenti z celé České republiky (celkem 23 JA firem) a studenti ze Slovenské republiky (2 JA firmy).

Studenti se snažili přichystat svůj stánek tak, aby byl pro potencionální kupující co nejatraktivnější. Mladí prodejci okusili, co obnáší celé dopoledne propagovat a prodávat své produkty a naplno se věnovat každému, kdo se u jejich stánku zastaví, aby své výrobky úspěšně prodali a zákazník odcházel spokojený.

Letošní ročník byl zpestřen účastí dětí ze ZŠ Hučák a z Lesní MŠ Na Větvi Hradce Králové. Malí "podnikatelé" se pochlubili svými výrobky na samostatném stánku a rovněž spolu se svými učiteli odprezentovali své podnikatelské počiny. V jejich činnosti jim během školního roku pomáhají žáci naší školy (4. ročník EL) v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I.

Během veletrhu letos probíhalo celkem 7 soutěží:

* Nejlepší JA firma - hlavní cena

* Nejlepší logo

* Nejlepší slogan

* 90 vteřin s investorem (v anglickém jazyce)

* Nejlepší prodejce

* Nejsympatičtější JA firma

* Finančně nejúspěšnější JA firma

Studenti během třech minut prezentovali svou firmu a svůj podnikatelský záměr před dvanáctičlennou porotou, jejíž předsedkyní byla paní Ing. Eva Javůrková z Krajské hospodářské komory HK.

Po dobu celého veletrhu byly firmy pod neustálým dohledem porotců, kteří se zaměřovali na každý detail, aby vyhodnocení soutěží bylo co nejobjektivnější. Nabídka produktů byla opravdu pestrá a nápaditá. Zákazníci si mohli koupit například těstovinová brčka od JA firmy EkoBrka, sáčky ušité ze zbytků záclon od dětí z Hučáku nebo se mohli přímo na veletrhu nechat potetovat henou. V nabídce bylo mnoho dalších produktů. Šlo především o výrobky šetrné k životnímu prostředí. Pokud mladá generace bude opravdu vnímat svět kolem sebe tak, jak bylo prezentováno na letošním veletrhu, je naděje, že se naše planeta dočká lepších zítřků.

Ke konci veletrhu se všichni účastníci shromáždili v aule školy, kde byly vyhlášeny výsledky všech soutěží. Čekání na konečné výsledky zpříjemnil účastníkům koncert žáků naší školy pod vedením Mgr. Lenky Vespalcové.

Novinkou letošního ročníku byla soutěž "Finančně nejúspěšnější firma", ve které se hodnotila výše tržeb. Tuto i hlavní cenu soutěže "Nejlepší JA firma" si odnesla domácí firma Kiš-Kiš (výroba textilních voskovaných ubrousků).

Sedmý ročník veletrhu byl všemi zúčastněnými hodnocen opět velmi kladně. Žáci 3. ročníku EL pod vedením svých vyučujících Ing. Petry Kábrtové a Ing. Zdeňka Pospíšila velmi pečlivě veletrh připravili a zároveň zajistili zdárný průběh veletrhu. Výherci soutěží byli odměněni hodnotnými cenami za přispění Královéhradeckého kraje, firmy ESOF, s. r. o. a dalších.

Veletrh není jen velkým přínosem pro rozvoj podnikatelských schopností mladých potenciálních podnikatelů, ale vede rovněž k navázání přátelských vztahů a výměně zkušeností mezi jednotlivými školami.

Zpracovala Ing. Z. Bitterová