NAŠE ŠKOLA V SÍTI ŠKOL PAMĚTI NÁRODA

29.03.2021

Díky dlouhodobé spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum byla naše škola zařazena do Sítě škol Paměti národa. Paměť národa je sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Při hledání zajímavých způsobů, jak našim studentům přiblížit moderní dějiny a s nimi spjatá témata, jako je výchova k demokracii a lidskoprávní problematika, se rádi necháváme inspirovat nabídkou různých zážitkových workshopů, seminářů i materiálů, které nám Post Bellum vždy ochotně poskytuje. Několikrát jsme měli zapůjčenou putovní výstavu a za jinými jsme se vypravili do Prahy. Velice oceňujeme, že oblíbené zážitkové workshopy můžeme realizovat online formou i teď v době distanční výuky. Těšíme se na další spolupráci a je nám ctí, že do Sítě škol Paměti národa patříme!
Mgr. Veronika Košťálová